Afspraak maken

Consultatie

Er wordt enkel gewerkt op afspraak. Op die manier vermijden we lange wachttijden.
De consultaties verlopen van maandag tot en met vrijdag volgens onderstaand uurrooster.

VOORMIDDAG NAMIDDAG / AVOND
Maandag 9u – 12u30 16u30 – 19u
Dinsdag 9u – 12u30 16u30 – 19u
Woensdag 9u – 12u30 16u30 – 19u
Donderdag 9u – 12u30 GEEN
Vrijdag 9u – 12u30 16u30 – 19u

Zo nodig wordt er uiteraard voorrang gegeven aan een spoedgeval.

Afspraken worden bij voorkeur online geboekt, het blijft echter ook steeds mogelijk om telefonisch een afspraak vast te leggen.

Online:

Maak online afspraak!

Het nalaten van uw telefoonnummer en/of een specifieke beschrijving van de reden van uw afspraak kan voor ons nuttige informatie zijn.
Dit is uiteraard niet zichtbaar voor andere bezoekers van de website.
Let op! Er worden steeds afspraakmomenten vrijgehouden die pas de dag zelf beschikbaar zullen worden gesteld.

Telefonisch: 03/772.52.09

Voor dringende hulp (snijwonde, valpartij, plotse hevige pijn, …) neemt u best telefonisch contact op.

Huisbezoek

Kom bij voorkeur naar de praktijk. Daar heeft uw huisarts alles bij de hand voor de
beste medische zorg.
Als u zich niet kan verplaatsen, bel dan liefst voor 10u om een huisbezoek af te spreken.