Welkom

Hierbij wens ik u te informeren dat de praktijk van wijlen Dr. Moerloose door mijzelf
wordt verdergezet.

Ik zal dan ook graag uw medisch dossier verder opvolgen en met de grootste zorg behartigen.